OrmanMuhendisi.org

  • Orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine bilimsel katkı sağlamak,

  • Bilimsel bilgileri oluşturmak, toplamak ve bunları topluma sunmak,

  • Mevcut ormancılık sorunlarını çözüme kavuşturmak,

  • Toplumsal katılımın ve ormancılık bilincinin oluşturulmasını sağlamak

  • Ormancılık mesleğini tüm boyutlarıyla topluma tanıtmak amacıyla kurulmuştur.