PAZARLAMA KONULARI

1.            Klasik pazarlama yaklaşımını açıklayınız?

2.            Modern pazarlama yaklaşımını, müşteri tatmini ve toplam kalite yönetimi çerçevesinde açıklayınız?

3.            Toplumsal pazarlama yaklaşımı ve pazarlamada etik konusunu açıklayınız?

4.            Pazarlama sistemini etkileyen makro ve mikro çevreyi açıklayınız?

5.            Pazarlama stratejisi hakkında bilgi veriniz?

6.            Oluşturacağınız bir örnek üzerinde pazarlama planlama sürecini bir örnek üzerinde açıklayınız? Stratejik pazarlama süreci hakkında bilgi veriniz?

7.            Pazarlama yönetim sürecini açıklayınız?

8.            Stratejik pazarlama çerçevesinde işletme portföy analizleri hakkında bilgi veriniz?

9.            Firma büyüme stratejilerini açıklayınız?

10.        Yeni ürün geliştirme kararlarını açıklayınız?

11.        Bir örnek konu üzerinde pazar araştırma sürecini tüm safhalarıyla oluşturup değerlendiriniz?

12.        Tüketim malları pazarında (tüketici pazarında) pazar dilimlemesi (etkin dilimleme koşulları, yararlanılabilecek diğer değişkenler vb.) Hakkında bilgi veriniz?

13.        Yeni mamulü fiyatlandırma stratejilerini açıklayınız?

14.        Reklam mesajı kararlarını açıklayınız?

15.        Halkla ilişkiler (tanıtma) hakkında bilgi veriniz?

16.        Satış geliştirme hakkında bilgi veriniz?

17.        Pazarlama karması hakkında bilgi veriniz?

18.        Pazar bölümlendirmenin düzeyleri hakkında bilgi veriniz?

19.        Tüketici alıcı davranışını etkileyen pazarlama dışı faktörler nelerdir?

20.        Tüketici pazarının ekonomik ve demografik özellikleri hakkında bilgi veriniz?

21.        Endüstriyel pazarlar ve çeşitleri hakkında bilgi veriniz?

22.        Etkin bir kanal sistemi oluşturmada izlenecek yollar hakkında bilgi veriniz?

23.        Dağıtım kanalı seçiminde etkili değişkenler nelerdir?

24.        Dağıtım kanallarında işbirliği ve çatışma hakkında bilgi veriniz?

25.        Perakendecilikte ürün-hizmet alt karması hakkında bilgi veriniz?

26.        Fiziksel dağıtım sistemleri ve alternatif dağıtım politikası hakkında bilgi veriniz?

27.        Hizmet pazarlaması hakkında bilgi veriniz?

28.        Uluslararası pazarlama hakkında bilgi veriniz?

29.        Pazara en iyi giriş stratejisini açıklayınız?