OKAN, T., ŞAFAK, İ. 2004, Akhisar Yöresindeki Kekik ve Tütün Üretiminin Ekonomik Açıdan Karşılaştırılması.  İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Cilt:54, Sayı:1, Sayfa:187-205, İstanbul.

 

MAKALENİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Akhisar Yöresindeki Kekik ve Tütün Üretiminin Ekonomik Açıdan Karşılaştırılması

 

Orman kaynaklarının yerine getirdiği işlevlerden biri de Odun Dışı Orman Ürünleri üretimidir. Odun Dışı Orman Ürünleri üretimiyle kırsal kesimin gelir düzeyinin yükseltilebileceği öngörülmektedir. Ayrıca Odun Dışı Orman Ürünlerinin biyolojik çeşitliliğin korunmasında ve geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığı düşünülmektedir.

 

Bu çalışmada, Manisa Akhisar’da geleneksel tarıma alternatif ürünler olarak görülen tıbbi ve aromatik bitkilerden kekik üretimi ile yörede yıllardır süregelen tütün üretiminin ekonomik açıdan karşılaştırılması yapılmıştır. Mikro ekonomik analiz İç Karlılık Ölçütü kullanılarak, makroekonomik analiz ise Katma Değer Ölçütü yardımıyla gerçekleştirilmiştir.