ŞAFAK, İ. 2002, Özel Avlakların Sağlayabileceği Faydalar ve Karşılaştığı Darboğazların Sosyo-Ekonomik Açıdan Çözümlenmesi. İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ormancılık Ekonomisi Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi), 162s. İstanbul.

 

TEZİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Özel Avlakların Sağlayabileceği Faydalar ve Karşılaştığı Darboğazların Sosyo-Ekonomik Açıdan Çözümlenmesi.

 

Türkiye, av ve yaban hayvanı kaynaklarının gerek tür çeşitliliği gerekse habitatında barındırabileceği miktar bakımından oldukça önemli bir potansiyele sahip bulunmaktadır. Ancak bu potansiyel günümüze kadar yürütülen çalışmalarda verimli bir şekilde kullanılamamıştır. Türkiye`de 1990`lı yıllardan itibaren uygulanmaya başlanmasına rağmen yeterli gelişmeyi gösteremeyen özel avlak işletmelerinin gelişememesindeki ekonomik, yasal, örgütsel... nedenlere bu çalışmada yer verilmiştir.

 

Çeşitli ülkelerin av ve yaban hayatı ile av turizmi uygulamalarına özel avlak işletmeleri açısından yer verilmiş, bu bilgiler doğrultusunda özel avlak işletmelerinin üretim ve pazarlama süreçlerinde dikkate alması gereken konular açıklanmıştır.

Türkiye`de etkinliğini sürdüren 2 özel avlak işletmesinde gözlemler yapılmıştır. Bu gözlemler sonucunda özel avlak işletmelerinin sağladığı faydalar ile karşılaştığı darboğazlar belirlenmiştir.

 

Ekonomik açıdan uygulanabilirliğinin tespit edilebilmesi amacıyla sülün ve keklik üretimine yönelik bir özel avlak işletmesinin benzetimi yapılmıştır. Bu benzetimde, özel avlak işletmesinin 9, 12 ve 49 yıllık ekonomik ömrü boyunca sağlayabileceği faydalar ve masraflar parasal olarak belirlenmiştir. Sağlanan faydalar ve masraflar iç karlılık oranı ölçütü, net bugünkü değer ölçütü ve fayda/masraf ölçütü, katma değer ölçütü, işlendirme ölçütü ile ödemeler dengesi ölçütü açısından değerlendirilmiştir.

 

 Bina ve üretim tesisi masraflarının 9 ve 12 yıllık sürede işletmenin uygulanabilirliği açısından oldukça etkili olduğu tespit edilmiştir. 9 ve 12 yıllık sürede uygulanabilirliğin mevcut bir özel avlak işletmesinin kiralaması veya çeşitli finansman ve teknik yardımların yapılması durumunda söz konusu olabilmektedir. 49 yıllık sürede, diğer iki üretim sürecinde “olmazsa uygulanmaz” denilen, birçok faktörün etkisinin uygulanabilirlik açısından yoğun olmadığı belirlenmiştir.

 

 Sonuç olarak Dünya`da özel avlak işletmeleri av ve yaban hayatının sürdürülebilirliği açısından önemli bir konumda bulunmaktadır. Ancak Türkiye`de özel avlak işletmelerinin ekonomik, sağlık, ekolojik, turizm gibi birçok faydaları henüz bilinmediği için yeterince önem verilmemektedir. Ayrıca Türkiye`deki özel avlak işletmelerinin en önemli darboğazlarının yasal ve finansman alanında olduğu tespit edilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Özel Avlak, Av ve Yaban Hayatı Ekonomisi, Kırsal Kalkınma, Av Turizmi, Avlanma, Avcılık