Okan, T., Şafak,İ., Hızal, E., Kececioğlu, T., Işık, C., Acar, S. 2013. Sulak Alan Avcılarının Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Açıdan İrdelenmesi: Bursa İli Örneği. III. Sulak Alanlar Kongresi Özet Kitapçığı (23-25 Ekim 2013), Samsun, s.52.

 

MAKALENİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

SULAK ALAN AVCILARININ SOSYAL, KÜLTÜREL ve EKONOMİK AÇIDAN İRDELENMESİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

Bu araştırmada elde edilen sonuçlar, Bursa ilinde faaliyet gösteren avcılık ve yaban hayatı ile ilgili derneklerden 21 tanesinde avlanma iznine sahip 114 avcı ile yüz yüze yapılan anket çalışmasına dayanmaktadır. Çalışmanın amacı sulak alan avcılarını kültürel ve sosyoekonomik özellikleri itibariyle tanıtarak, kaynak yönetiminin sosyoekonomik ve kültür odaklı strateji geliştirebilme kapasitesinin oluşmasına destek olmaktır.

Elde edilen bulgulara bakıldığında sulak alanlarda avlanan avcıların genellikle ördek avını tercih ettiği görülmektedir. Araştırma sonucunda bazı avcıların, yasak olmakla birlikte, güme, canlı mühre, teyp kurma, vb. gibi yasal olmayan avlanma yöntemleriyle avlandıkları tespit edilmiştir. Diğer taraftan, tarımsal ilaçların ve evsel/sanayi kökenli atıkların söz konusu alanlarda yaban hayatını olumsuz etkilediği birçok avcı tarafından belirtilmiştir. Çalışmada avcıların, göçmen kuşlar için avlanma günlerinin serbest bırakılmasını ve avlanma kotalarının arttırılmasını talep ettikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sulak alan, Bursa, Av ve yaban hayatı, Avcı