ŞAFAK, İ., PARLAK, S. 2012, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Araştırma Personeli İçin Performans Değerlendirme Ölçütleri. Kuruluşunun 60. yılında Ormancılık Araştırma Enstitülerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu (7-9 Kasım 2012), Bolu, 12s.

MAKALENİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA PERSONELİ İÇİN PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Bildiride, ARGE istihdam politikası içinde önemli bir yeri olan araştırma personelinin performansının değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütlerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu ölçütler i) Eğitim-Öğretim, ii) Yayın ve Etkinlikler, iii) Araştırma Projeleri, iv) Görevler, v) Atıflar, vi) Bilimsel Ödüller ve Burslar ile vii) Kurumsal Tanıtım olmak üzere yedi grupta toplanmıştır. Böylece performans değerlendirmesinde kullanılabilecek 69 adet ölçüt belirlenmiştir.

Performans ölçütleri iki aşamanın sonucunda geliştirilmiştir. Birinci aşamada, performans değerlendirilmesinde kullanılacak ölçüt seti, 2009 yılında Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli 29 araştırma personelinin görüş ve önerileri doğrultusunda dar kapsamlı olarak belirlenmiştir. Bu ölçüt seti 1. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. İkinci aşamada ise bir önceki aşamada sunulan ölçüt setinin daha geniş katılımla kararlaştırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, ölçüt seti, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 11 adet ormancılık araştırma enstitüsü müdürlüğünün 2012 yılındaki görüş ve önerileri doğrultusunda yeniden şekillendirilmiştir.

Geliştirilen performans ölçütleri ormancılık araştırma enstitüsü müdürlüklerinin görev, sorumluluk ve hedefleri açısından birçok konuyu değerlendirmeye alabilmesi ve sağlıklı bir istihdam politikasının oluşturulması açısından önemlidir. Ayrıca, geliştirilen ölçütler, araştırma personelinin terfi ve atamalarına, etkin çalışılıp çalışmadığının değerlendirilmesine, motivasyon, teşvik ve eğitim gereksinimlerinin saptanmasına yardımcı olması açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: ormancılık, araştırma personeli, araştırma uzmanı, performans ölçütü, performans değerlendirme