ŞAFAK, İ. 2004. Örnek Avlakların Özel Avlak İşletmeleri İçin Önemi, Av Tutkusu Dergisi, Yıl:8, Sayı:80, ISSN:1304–9895, Sayfa: 73–76, İzmir.

 

MAKALENİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Örnek Avlakların Özel Avlak İşletmeleri İçin Önemi

 

Yaban hayatı ve bunun ayrılmaz parçası olan ekosistemler insanın yeryüzünde varlığını sürdürmesinde vazgeçilmez bir işleve sahip bulunmaktadır. Yabanıl ekosistemlerin ve habitatların bozulması veya yok edilmesi nedeniyle türlerin varlığı tehlikeye girebilmekte yahut türlerin yaşamları sona erebilmektedir. Son yıllarda insan etkinlikleri, doyumsuz ölçülerde ekosistemlere zarar vermiş bu bağlamda da biyolojik çeşitlilik azalmıştır. Günümüzde birçok yaşama alanı insan etkinlikleri sonucunda tümüyle ya da bir ölçüde değiştirilmiş durumdadır. Belirli ölçüde değiştirilmiş olan alanlarda yeni ekosistemlerin meydana gelmesiyle, buralara özgü av ve yaban hayatı (AYH) oluşmuştur.

 

Türkiye`de avlak tanımı ilk kez 4915 Sayılı KAK ile oluşturulmuş olup, avlaklar genel, örnek ve özel avlak olarak üç grupta incelenmiştir. Devlet avlakları, özel avlaklar ve meskun mahaller haricinde kalan bütün yerler Genel Avlaklar olarak adlandırılmaktadır. Örnek avlaklar devlet veya genel avlak sınırları içerisinde kurulmakta iken, özel avlaklar tapulu veya sahipli araziler üzerinde kurulmaktadır. Henüz Türkiye`de kurulmuş örnek avlak bulunmamaktadır.

 

Yaban hayvanlarının avlanma etkinliği için yetiştirilmesi veya yabanıl hayvan çiftliklerinden canlı av hayvanlarının avlanma etkinliğinde kullanılmak amacıyla satın alınması durumunda avlak işletmeciliği gündeme gelmektedir. Avlak devlet arazisi üzerinde kurulmuş ve yönetimini devlet gerçekleştiriyor veya devlet özel kişilere buraların yönetimini belirli şartlar ile kiraya veriyor ise devlet avlak işletmeciliği söz konusu olmaktadır. Yine Avlak sahipli ya da tapulu araziler üzerinde kurulmuş ise özel avlak işletmeciliği gündeme gelmektedir.