ŞAFAK, İ., 2008, Ege Bölgesi Orman Mühendislerinin Profili, Orman Mühendisleri Odası Dergisi, Yıl:45, Sayı:10-11-12, Ankara, s:22-26.

 

MAKALENİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

EGE BÖLGESİ ORMAN MÜHENDİSLERİNİN PROFİLİ

 

5531 sayılı yetki yasasında belirtilen faaliyetlerin yerine getirilmesinde ormancı teknik elemanların yani orman mühendislerinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Orman mühendisleri ülkemizde büyük ölçüde Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Orman Genel Müdürlüğü’nde istihdam edilmektedirler. Bu kapsamda orman mühendisleri Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı bünyesinde mühendis, orman işletme şefi, kadastro şefi, orman işletme müdür yardımcısı, orman işletme müdürü, şube müdürü, orman bölge müdür yardımcısı, orman bölge müdürü görevlerinde bulunabilmektedirler.

 

Bu çalışmada, Ege Bölgesindeki orman mühendislerinin profili iki başlıkta incelenmiştir. Bu kapsamda 85 orman mühendisine, iki bölüm ve 21 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Anketin birinci bölümünde orman mühendislerinin kişisel bilgileri, meslekteki deneyim ve uzmanlaşma düzeyi ele alınmıştır. İkinci bölümde orman mühendislerinin sorunlarına ve Orman Genel Müdürlüğü’nün istihdam politikasına yönelik düşüncelere yer verilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Orman Mühendisi Profili, Ege Bölgesi