ŞAFAK, İ., OKAN, T., 2004, Kekik, Defne ve Çam Fıstığının Üretimi ve Pazarlaması, DOA Dergisi, DOA Yayın No:34, Sayı: 10, s: 101-129, Tarsus.

 

MAKALENİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Kekik, Defne ve Çam Fıstığının Üretimi ve Pazarlaması

 

Türkiye odun dışı orman ürünleri üretimi bakımından büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak bu kaynakların yönetiminde önemli sıkıntılarla karşılaşmaktadır. Bunlardan bazıları üretim, bazıları da kaynakların pazarlanması ile ilgilidir. Türkiye’deki odun dışı orman ürünlerinden defne, kekik ve çam fıstığının üretim ve pazarlama sorunlarının değerlendirildiği bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır.

 

Giriş bölümde odun dışı orman ürünleri kavramı ve Türkiye için önemi üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde defne, kekik ve çamfıstığının dış ticareti açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise, defne, kekik ve çamfıstığının üretimine ilişkin bilgiler verilmiştir. Dördüncü bölümde pazarlama karmasını oluşturan; mal, fiyat, dağıtım ve tutundurma değişkenleri hem orman hem de özel mülkiyetteki araziler açısından ayrı ayrı incelenmiştir. Beşinci bölümde ise, ürünlerin üretim ve pazarlama aşamalarında sıkıntılar yaşanmaması için yapılması ve önem verilmesi gereken bazı hususlar belirtilmiştir.

 

 Anahtar Kelimeler: Defne, Kekik, Çamfıstığı, Pazarlama Karması.