ŞAFAK, İ. 2009, Odun Dışı Bitkisel Orman Ürünleri Yönetimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 2.Odun Dışı Orman Ürünleri Paneli (21-22 Ekim 2009), , İzmir, s:38-45.

 

MAKALENİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

odun dışı BİTKİSEL orman ürünleri yönetiminDeKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Bildiride, öncelikle odun dışı orman ürünleri kavramı üzerinde durulmuştur. Daha sonra, odun dışı bitkisel orman ürünleri yönetiminde yaşanan sorunlar 16 başlık altında toplanmıştır. Son olarak, kaynak yöneticileri, toplayıcılar ve aracılar açısından bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alınmıştır. Buna göre, ODBOܒne yönelik bir politikanın oluşturulması, orman işletme müdürlüklerinde pazarlama birimlerinin kurulması, fiyatlandırma politikasının saptanması, ilgi ve çıkar gruplarının eğitimi, denetim ve üretim planı eksikliği, toplayıcıların örgütlenmesi, kalite anlayışının benimsenmesi, nihai tüketiciye ulaşmayı sağlayacak tesislerin kurulması ve ar-ge çalışmalarına desteklenmesi başta olmak üzere çeşitli öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Odun dışı orman ürünleri, Odun dışı bitkisel orman ürünleri