Şafak, İ., AY, Z., BİLGİN, F., AKKAŞ, M., E., 2011 Ege Bölgesinde Av ve Yaban Hayatı Yönetimindeki Sorunlar ve Manisa İli Avcı Profili. Sarıgöl İlçesi ve Değerleri Sempozyumu (17-19 Şubat 2010), s:377-387.

 

MAKALENİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

EGE BÖLGESİNDE AV VE YABAN HAYATI YÖNETİMİNDEKİ SORUNLAR VE MANİSA İLİ Avcı Profili

Bu çalışmada, Ege Bölgesi av ve yaban hayatı yönetimindeki sorunları saptamak ve Manisa ilindeki avcıların profiline yönelik tespitleri yapmak amaçlanmaktadır. Av ve yaban hayatı yönetimindeki sorunlar kapsamında 12 adet sorun açıklanmıştır. Avcı profili kapsamında ise av ve yaban hayatının durumu, avcılarının sosyo-ekonomik yapıları, avcılığın sorunları, avcıların avcılığa yönelmesinde etkili olan faktörler, avcıların avlanmada tercih ettiği hayvan türleri, avlandıkları alanlar, avlanma zamanları, avcılarının kaçak ve usulsüz avlanmaya bakışı gibi çeşitli konular dikkate alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Avcılık, avcı profili, av ve yaban hayatı, Manisa