Şafak, İ., Şafak F. 2013. Köy Avlağı Modeli Kapsamında Sülün ve Keklik Yetiştiriciliği. II. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı, 3-4 Haziran 2013, P-175, İzmir.

 

MAKALENİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

KÖY AVLAĞI MODELİ KAPSAMINDA SÜLÜN VE KEKLİK YETİŞTİRİCİLİĞİ

 

Yılın belirli dönemlerini kapsayan kıyı turizmi faaliyetleri Türkiye’nin turizm gelirleri içerisinde oldukça önemli paya sahiptir. Turistik ürün çeşitlerini arttırmak amacıyla yılın ve ülkenin tamamının kullanımına yönelik yenilik ve çeşitlilik içeren turizm etkinliklerine son yıllarda daha fazla çaba sarf edilmektedir. Bu kapsamda turistlerin talep ve beklentilerini karşılamak amacıyla kırsal turizm kapsamında macera turizmi, ekoturizm, akarsu turizmi, yayla turizmi, botanik turizmi, doğa yürüyüşü, kuş gözlemciliği, av turizmi gibi turistik ürünler sunulmaktadır.

Doğaya dönüş özlemi içinde bulunan günümüz insanı, farklı etkinlikler gerçekleştirmekte, farklı tatlar aramaktadır. Yine toplumun bir kesimi av turizmi aracılığıyla monotonluktan uzaklaşarak değişik gereksinimlerini gidermektedir. Günümüzde avcılar, değişik yaban hayvanı türleri ile karşılaşmak ve serüven yaşamak amacıyla hem ülkelerinde hem de kendi ülkeleri dışında avlanmayı tercih etmektedirler. Avlanma etkinliğinin gerçekleştirdiği bu alanlar avlak olarak ifade edilmektedir.

Avlaklar, av hayvanları üzerindeki avlanma baskısının azaltılması ve av turizminin geliştirilmesi açısından önemli bir rol üstlenmektedir. Diğer taraftan, kırsal alanlarda kurulması nedeniyle, avlak işletmeleri kırsal kalkınmaya da destek olmaktadır.

Bu proje ile keklik ve sülün yetiştiriciliğine dayanan bir köy avlağı modeli planlanmaktadır. Bu model kapsamında oluşturulan projenin altı aşamada yürütülmesi planlanmaktadır. Buna göre,

1.Keklik ve Sülün Yetiştiriciliğine uygun bir köyün saptanması: Bu kapsamda Balıkesir İlinde sülün ve keklik yetiştiriciliğine uygun potansiyel alanlar içinden kırsal turizm açısından uygun bir köy ile anlaşılması. 

2.Belirlenen köy kapsamında doğal ortamlarında keklik ve sülün üretiminin gerçekleştirilmesi: Bu aşama kapsamında keklik ve sülün yetiştiriciliği faaliyetleri Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde başta Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olmak üzere keklik yetiştiriciliği amacıyla kurulan özel işletmeler ile özel ve örnek avlaklarda uzun yıllardan beri sürdürülmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’nin hem bilgi birikimi hem de deneyimi yeterli düzeydedir.

3.Doğaya Salma ve Alıştırma Faaliyetleri: Bu aşama kapsamında yetiştirilen hayvanların salınacağı alanın öncelikle yırtıcılardan arındırılması gerekmektedir. Daha sonra elektrikli tel çit ile çevrili alanların içine yetiştirilen hayvanlar salınarak güvenli bölgeler oluşturulmaktadır.

4.Av Turizmi ve Avlak İşletmeciliği Faaliyetleri: Bu aşamada, doğal ortamlarına alıştırılmış av hayvanları, av turizmi kapsamında avlanmaktadır. Ayrıca bu aşamada, av turizminden faydalanacaklara konaklama ve sigorta hizmetleri de sunulacaktır.

5.Keklik ve Sülün Eti Satışı: Bu aşamada, doğal sülün ve keklikler, köy içinde kurulacak satış noktalarında kasaplık olarak satılabileceği gibi ayrıca köy içinde oluşturulacak bir lokantada da seçkin konuklarına pazarlanabilecektir.

6. Pazarlama ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri: Bu projenin en önemli aşamalarından biri, pazarlama ve halkla ilişkiler faaliyetleri olup, bu faaliyetler aynı zamanda av turizmi faaliyetinin de olmazsa olmazıdır. Bu nedenle deneyimli bir uzman kadro ile pazarlama ve halkla ilişkiler faaliyetleri yürütülecektir.

Yukarıda ifade edilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile i) Türkiye’de keklik ve sülün üzerinde bulunan avlanma baskısı azaltılacak, ii) besin açısından yeni tatlar kazandırılacak, iii) sunulan ürün ve hizmetler ile köy ekonomisine diğer bir ifadeyle kırsal kalkınmaya katkı sağlanacaktır.

 

Anahtar Kelimeler: Kekik ve Sülün Üretimi, Av turizmi, Avlak İşletmeciliği, Kırsal Kalkınma