GERAY, U., ŞAFAK, İ., YILMAZ, E., KİRACIOĞLU, Ö., BAŞAR, H. 2007, İzmir İlinde Orman Kaynaklarına İlişkin İşlev Önceliklerinin Belirlenmesi, Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Yayın No:46, Teknik Bülten No:35, 137s. İzmir. (Çevre ve Orman Bakanlığı Proje No: 15.8203/2003–2006).

 

PROJENİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

İzmir İlinde Orman Kaynaklarına İlişkin İşlev Önceliklerinin Belirlenmesi

 

Araştırma, İzmir ilindeki ilgi ve çıkar gruplarının orman ürün ve hizmetlerine yani orman işlevlerine yönelik talep ve beklentilerindeki değişimleri ortaya koymak, ormancılık politikasındaki sorunların ve boşlukların belirlenmesine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca araştırma, ülke bazında yapılacak benzer çalışmalarda kullanılabilecek bir model geliştirmeyi de amaçlamıştır.

 

 Araştırma, katılımcı anlayışla orman kaynaklarına ilişkin işlev önceliklerinin belirlenmesi problemini, karar verme sürecine katılan orman kaynakları yöneticileri, sektör uzmanları ve ilgi çıkar grupları kapsamında çözümlemiştir. Çözümleme orman ürün ve hizmetlerinden 10 yıl içerisinde yapılacak faydalanmaları kapsamaktadır.

 

İlgi ve çıkar grupları; Çevre ve Orman Bakanlığı Kuruluşu, Özel Sektör Kuruluşları, Diğer Kamu Kuruluşları, Meslek Örgütleri, Ar-Ge Kuruluşları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Örgütleri biçiminde yedi grupta toplanmıştır. Yine her bir ilgi ve çıkar grubunun kendi alt grupları bulunmaktadır.

 

 Veriler, belirlenen ilgi ve çıkar gruplarının temsilcileri, orman kaynakları yöneticileri ve uzmanlar olmak üzere üç farklı kesimin görüşleri dikkate alınarak elde edilmiştir. Bu bağlamda a) bilgi formu, b) anket formu, c) öncelik formu ve d) uzman formu olmak üzere dört tip form kullanılmıştır. Toplam 299 ilgi ve çıkar grubu temsilcisi, 19 orman kaynakları yöneticisi ve 16 uzman ile görüşülerek veriler toplanmıştır.

 

Araştırma projesinde Ranking (Sıralama) Tekniği ile Analitik Hiyerarşi Süreci Tekniği kullanılmıştır. Bu bağlamda her bir elemanın önceliği ranking tekniği ile, işlevlerin genel öncelik değerleri ise kurulan hiyerarşiye göre AHS tekniği yardımıyla belirlenmiştir. Çalışmada duyarlılık analizi ile, ilgi ve çıkar gruplarının ve karar ölçütlerinin öncelik değerlerindeki değişikliklerin, en uygun orman işlevi seçimine etkisi de test edilmiştir.

 

Sonuç olarak İzmir ili orman işlevleri sıralamasında çevresel işlevler birinci önceliği almaktadır. Çevresel işlevleri sırasıyla, nitelikli ve bol su üretme işlevi, odun dışı bitkisel orman ürünleri işlevi, turizm işlevi, rekreasyon işlevi, odun hammaddesi üretimi işlevi ve ot ve yaprak faydalanması işlevi izlemektedir.