Şafak, İ., Gül, A.U. 2012. Orman Mühendislerinin Orman İşlevlerine ve Ormancılık Faaliyetlerine Verdikleri Önem Düzeylerinin Değerlendirilmesi. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Cilt:13, s:123-133.

 

MAKALENİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

ORMAN MÜHENDİSLERİNİN ORMAN İŞLEVLERİNE VE ORMANCILIK FAALİYETLERİNE VERDİKLERİ ÖNEM DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Orman kaynaklarından, genel olarak odun hammaddesi üretmek amacıyla yararlanılmakla birlikte, ormanların ekonomik, ekolojik ve çevresel işlevlerinden de faydalanılır. Bu işlevler, orman işletmelerinin yürüttüğü ormancılık faaliyetleri ile toplumun yararlanmasına sunulmaktadır.

Bu makalede, orman mühendislerinin, orman işlevlerine ve ormancılık faaliyetlerine ne kadar önem verdiği, her işlev ve faaliyet için zamanının yüzde kaçını harcadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma, Ege Bölgesi’ndeki, Denizli, İzmir ve Muğla Orman Bölge Müdürlükleri ile 25 orman işletme müdürlüğünde görev yapan 83 orman mühendisinin katılımı ile yürütülmüştür. Önem düzeylerinin belirlenmesinde, sözel değerlendirmeleri sayısal ifadelere çevirebilen Dokuz Dereceli Likert Ölçeği’nden yararlanılmıştır.

Araştırma sonucunda, Ege Bölgesi’ndeki orman mühendisleri için en önemli üç orman işlevinin, yakacak ve yapacak odun üretimi, toprak erozyonu, sel ve heyelan olaylarını önleme ile istihdam sağlama olduğu, en önemli üç ormancılık faaliyetinin ise orman yangınlarını önleme ve mücadele, silvikültürel ve kadastro-mülkiyet faaliyetleri olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Orman işlevleri, ormancılık faaliyetleri, orman işletme müdürlüğü, Ege Bölgesi, ormancılık politikası.