Ay, Z., Bilgin, F., Şafak, İ., Akkaş, M., E., 2005, Ege Bölgesinde Avlanma Kartı Olan Avcıların Profilinin Belirlenmesi, Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Teknik Bülten No: 27, Müdürlük Yayın No:36, 39 s. İzmir. (Proje No: 15.8302/2003–2005).

 

MAKALENİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Ege Bölgesinde Avlanma Kartı Olan Avcıların Profilinin Belirlenmesi

 

Ege Bölgesi 431 avcı derneği ile Türkiye’de avcıların en fazla olduğu bölgelerin başında gelmektedir. Çalışmada İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Denizli, Balıkesir ve Uşak illerinde 431 avcı ile görüşülerek anket yolu ile veriler toplanmıştır. Anket yapılan avcılarda avlanma kartına sahip olma kriteri aranmıştır.

 

 İncelenen avcıların % 44’ünün 35-49 yaş grubunda bulunduğu ve % 40,94’ünün 1-5 yıl arasında eğitim aldığı belirlenmiştir. Avcıların % 23,36’sını emekliler, % 22,20’sini esnaflar oluşturmaktadır. % 43,97’sinin aylık geliri ortalama asgari ücret seviyesindedir. Avcıların % 38,28’inin nüfusu 50.000’den büyük yerleşim yerlerinde yaşadığı, % 62’sinin çocukluğunun köyde geçmediği belirlenmiştir. Avcıların % 54,99’u 11-30 yıl arasında avcılık deneyimi olan avcılar olup % 49,65’i avcı çocuğudur. Avlanma nedenlerinin başında doğa sevgisi ve bedensel hareket gelmektedir.

 

Bölgede avlanan türler kanatlı av ve yaban hayvanları üzerinde yoğunlaşmıştır (% 82,37). Bunlardan en çok tercih edilenler sırasıyla bıldırcın (% 72,62), keklik (% 67,29) ve tavşan (% 48,72)’dır. Avlanma alanı seçiminde en etkili faktörler alanın kolay ulaşılabilir olması ve avın bol olmasıdır. Avcıların % 43,62’si haftada bir kez ava gitmekte, av için ayrılan paranın ortalama % 49,44’ü malzeme alımına ayrılmaktadır.

 

Kullanılan av silahlarının  % 91,12’si yivsiz av tüfeğidir ve avcıların % 35’i 100 ve altında fişek kullanmaktadır. Avcıların % 52,67’sinin en az bir adet köpeği bulunmaktadır. Herhangi bir sorunda % 42,92 oranında bağlı bulundukları kulübü aramaktadırlar. Usulsüz avlanmalarda ikaz edeceğini belirten avcıların oranı % 41,49, av suçlarını kısmen bildiğini söyleyenlerin oranı % 51,29’dur. Son av döneminde avcıların % 53,55’i hiç kontrol edilmemiştir. Avcıların % 50,81’i denetimde korumadan sorumlu görevlileri tercih etmektedir.

 

Avcılık eğitimi alanların % 76,79’u eğitim süresini yeterli bulmuş, % 60,54 oranı ile en fazla ekoloji dersi ilgilerini çekmiştir. Eğitimcileri yeterli bulma oranı ise % 81,21’dir. En fazla tercih ettikleri eğitim aracı seminer ve konferanslar olmuştur (% 41,65). Avcıların av grupları % 96 oranla 0-5 kişi arasında olup  % 87,70’i gündüz avlanmaktadır. Gelecekte sırasıyla kınalı keklik (% 64,73), bıldırcın (% 58,70) ve tavşan (% 47,80) avlamak istediklerini belirtmişlerdir. Avcılıktaki temel sorunları eğitimsizlik ve denetimsizlik olarak belirtmişlerdir. Avcılara düşen görevi de avlanma limitleri ve tarihlerine saygılı, kendi içlerinde oto kontrol sağlayarak bilinçli avcılık yapmak olarak ifade etmişlerdir.