Kiracıoğlu, Ö., Batur, M., Şafak, İ., Boza Z., Öner, H., H., 2013. Doğa Yürüyüşü Güzergâhlarının İncelenmesi (Ovacık – Sinancılar Örneği), Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Teknik Bülten No: 70. İzmir. (Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje No: 15.3304/2010–2012).

MAKALENİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Doğa Yürüyüş Güzergâhlarının İNCELENMESİ

 (Ovacık-Sinancılar Örneği)

Farklı amaçlarla yapılabilen doğa yürüyüş etkinlikleri, ekoturizm faaliyetleri arasında önemli bir yere sahiptir. Yürüyüş güzergâhlarının büyük bir kısmı ormanlık alanlarda yer almaktadır. 2010–2012 yıllarında yürütülen bu çalışmada; kullanımda olan bir doğa yürüyüşü güzergâhına yönelik örnek modelleme yapılmıştır.

Öncelikle, İzmir ilinde doğa yürüyüşlerine olan talebin nerelerde olduğu açıklanmıştır. Ardından İzmir ilinde bulunan ilgili STK’lar ve Orman Kaynakları Yöneticileri ile birlikte, bu güzergâhların planlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar belirlenmiştir. Çalışma alanı olan Ovacık-Sinancılar güzergâhındaki doğal ve kültürel çekiciliklerin envanteri yapılmış ve yöredeki ilgi ve çıkar gruplarının katılımı ile detay plan hazırlanmıştır.

Güzergâhta bulunan parkurları tanımlayan ana noktalar, uzaklıklar, zorluk dereceleri, CBS yazılımı kullanılarak düzenlenmiş haritalar, flora ve fauna bilgileri, seyir noktaları, tabelalar, yürüyüş zamanına ilişkin veriler gibi çıktılar planda yer almıştır.

Bu çalışmada, doğa yürüyüşünün planlanması ile faaliyetin denetlenebilmesi, katılımcıların bilgilendirilmesi ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amaçlanmıştır.

 Anahtar kelimeler: doğa yürüyüşü, ekoturizm, fonksiyonel planlama