Şafak İ., Başar, H. 2014. Avcı Derneklerinin Amaçlarını Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi. III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, Kahramanmaraş, 8-10 Mayıs 2014, p:7-16.

 

MAKALENİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

AVCI DERNEKLERİNİN AMAÇLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN EKONOMETRİK ANALİZİ

Bildiride, avcı derneklerinin amaçlarını etkileyen faktörler, ekonometrik bir model olan logit analizi ile açıklanmıştır. Bu kapsamda amaçları etkileyen demografik, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel tutum ve eğilimler, dokuz farklı logit model ile incelenmiştir.

Araştırma verileri, Balıkesir, Bursa ve İstanbul illerinde, avcı derneğine üye 385 avcı ile gerçekleştirilen anket çalışmasından elde edilmiştir. Anket formu, avcıların sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel özellikleri ile tutum, davranış ve eğilimlerini saptamaya yönelik sorulardan oluşmaktadır. Anket formunda yer alan bazı sorularda, avcıların konuya verdikleri önem düzeyini belirlemek amacıyla dokuz dereceli likert ölçeğinden yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Avcı derneği, av ve yaban hayatı yönetimi, logit analizi, Balıkesir, Bursa, İstanbul