BİLGİN, F., ŞAFAK, İ., KİRACIOĞLU, Ö. 2006, Ege Bölgesinde Defne Üreticilerinin Profili. 1. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu (1–4 Kasım 2006), KTU Orman Fakültesi, s:60-65, Trabzon.

 

MAKALENİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Ege Bölgesinde Defne Üreticilerinin Profili

 

 Defne örneğinde hazırlanan çalışmada konuyla ilgili yazılı ve basılı kaynaklardan, Orman Genel Müdürlüğü  birimleri ve Ege İhracatçı Birlikleri  kayıtlarından faydalanılmıştır. Saha araştırmaları için tesadüfi örnekleme modeli kullanılmıştır. Balıkesir, İzmir ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü(OBM) hudutlarındaki 28 köyde yerleşik 104 defne üreticisi ile çalışmalar yürütülmüş, defne arazilerinde gözlemler yapılmıştır.

 

 Araştırma sonunda, üreticilerin defne işletmeciliği konusunda önemli bilgi eksiklikleri bulunduğu ve doğal defne üretim alanlarında tahribatın devam ettiği belirlenmiştir. Defne yaprağının çoğunlukla yerel alıcılar kanalıyla aracılara teslim edildiği, kooperatif alımının sınırlı olduğu, yörelerde defne toplayıcılığına daha ziyade ek gelir kaynağı olarak bakıldığı ve henüz bir üretim modeli olarak görülmediği ifade edilmiştir. Yine köylerde defne üretiminin geliri en düşük kesimlerce yapıldığı görülmüştür. Üreticilerin büyük çoğunluğu defne kültür işletmeciliğine sıcak bakmakta ve üretim alanlarının yaygınlaştırılmasını desteklemektedir.

 

 Anahtar Kelimeler: Defne yaprak üretimi, defnenin sosyo-ekonomik önemi, üretici profili, defne yetiştiriciliği.