ŞAFAK, İ. 2008: Av ve Yaban Hayatı Yönetiminde Çatışmalar (Sektördeki Taraflar, Sorunları ve Sonuçları)

 

MAKALENİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Av ve Yaban Hayatı Yönetiminde Çatışmalar (Sektördeki Taraflar, Sorunları ve Sonuçları)

 

Günümüzde av ve yaban hayatı kaynakları, doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi kapsamında, önemli bir kamu sorunu olarak kabul edilmektedir. Nesli tehlikede olan türler başta olmak üzere av ve yaban hayvanlarının korunması ve geliştirilmesine yönelik uluslararası antlaşmalar düzenlenmiştir. Halen yaban hayvanı populasyonlarını geliştirmek amacıyla kapsamlı projeler hazırlanmaktadır. Ancak kırsal kesimde yaşayanlar, avcılar ve av ve yaban hayvanları ile doğrudan bağlantıda olan kesimler başta olmak üzere bazı kesimler bu düzenlemelere karşı farklı tavır almaktadır. Örneğin kent nüfusunun büyük bir bölümü av ve yaban hayvanlarına yönelik koruma ve geliştirme çalışmalarını uygun bulmakta, ancak kaynaklardan yararlananlar (çiftçiler, avcılar vb.) bu düzenlemelere güçlü bir şekilde karşı çıkmaktadır. Bunlar doğrudan etkilenen grup olup, kendi çıkarlarının zarar görmesinden korkmaktadır.

 

Bu çalışmada insan-yaban hayatı çatışması ile sosyal anlamda yaşanan çatışmaların tarafları, çatışmaların nedenleri, çatışmaların çözüm yöntemleri ele alınmıştır. Bunlar ışığında da çatışmaların etkin olarak yönetilmesine yönelik öneriler sıralanmıştır.

 

İnsan-yaban hayatı çatışmaları av ve yaban hayvanının yiyecek ve içecek bulmak amacıyla kent veya köy çevrelerine gelmesi, av ve yaban hayvanlarının hastalanması veya sayısının artması nedeniyle farklı habitatlara yönelmesi, insanların av ve yaban hayvanlarını avlamak istemesi, insanların av ve yaban hayvanlarından korkması vb. etkenlere karşı gösterilen tepkilerden oluşmaktadır. Av ve yaban hayvanının genelde yırtıcı olması bu çatışmanın şiddetini arttırmaktadır.

 

Sosyal anlamda çatışmalar bireysel ve örgütsel olarak ele alınmıştır. Bireysel çatışmalarda avcılar köylüler, çobanlar ve orman kesim işçileri ile; örgütsel olarak da köy muhtarlıkları, üye olduğu avcı derneği, yerel avcı dernekleri, çevre dernekleri, Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendislikleri ile çatışmaktadır. Yine av ve yaban hayatı turizminin bulunduğu alanlarda kırsal kesim ile kaynak yöneticileri, turizm acenteleri ve tur operatörleri ile de çatışmalar yaşanmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Av ve Yaban Hayatı Yönetimi, Avcılık, Çatışma Yönetimi, İnsan-Yaban Hayatı Çatışması