ŞAFAK, İ. 2009, Bulanık Mantık ve Ormancılıkta Uygulama Alanları, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi, Yayın No:42, Sayı:9, Cilt:2, s:1-29.

 

MAKALENİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Bulanık Mantık ve OrmancılıkTA Uygulama ALANLARI

 

Birçok sektörün karar verme problemlerinde modelin sınırlarını esnetmesi ve hassas sonuçlar vermesi nedeniyle bulanık mantıktan yararlanılmaktadır. Bulanık mantık, belirsizlikleri azaltması nedeniyle ormancılık sektöründe de dikkate alınmaktadır.

 

Bu makalede, ormancılık sektöründeki bulanık mantık uygulamaları ve bu uygulamaların sağladığı faydalar değerlendirildikten sonra bazı öneriler geliştirilmiştir. Bu amaçla, öncelikle bulanık mantık kavramı tanımlanmış, bulanık kümeler ve bulanık sistemlerin özellikleri açıklanmıştır. Daha sonra, ormancılığın fotogrametri, hâsılat, amenajman, botanik, ekoloji, havza amenajmanı, orman koruma, yangın, korunan alanlar, yaban hayatı, ekonomi, politika ve yönetim konularındaki problemleri ele alan 35 adet bulanık mantık uygulaması incelenmiştir.

 

Sonuç olarak, ormancılıkta bulanık mantık uygulamalarının 15 yıllık bir geçmişinin olduğu ve çoğunlukla yönetim ve ekolojiye yönelik sorunların modellenmesinde kullanıldığı belirlenmiştir. Türkiye’de ise ormancılıkta bulanık mantık uygulamalarının beş yıllık bir geçmişi olup, bu kapsamda yapılmış dört çalışmaya rastlanmıştır.