Şafak,İ., Okan, T., Kececioğlu, T., Hızal, E., Işık, C., Acar, S. 2013. Balıkesir İlindeki Avcıların Profili ve Av ve Yaban Hayatına Yönelik Sorunları. III. Sulak Alanlar Kongresi Özet Kitapçığı (23-25 Ekim 2013), Samsun, s.53.

 

MAKALENİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BALIKESİR İLİ AVCILARININ PROFİLİ VE AV VE YABAN HAYATINA YÖNELİK SORUNLARI

Bildiride, Balıkesir ilindeki avcıların profilini ortaya koymak ve av ve yaban hayatı yönetimine yönelik sorunlar ile talep ve beklentileri tespit etmek amaçlanmaktadır. Araştırma, Balıkesir ilinde av ve yaban hayatı yönetimi ile ilgili faaliyetlere aktif olarak katılan 21 avcı derneğinde yürütülmüştür. Bu kapsamda elde edilen sonuçlar, bu avcı derneklerine üye olan 123 avcının 2012-2013 av sezonu itibariyle görüş ve düşüncelerini yansıtmaktadır.

Avcı profili kapsamında; avlanma sıklığı, ailedeki avcı durumu, avlanılan bölge, tercih edilen av hayvanları, avcı olmaya iten nedenler, avcı denetimi, kullanılan tüfeğin özellikleri, yaş, eğitim durumu, meslek dağılımı, gelir, yıllık avlanma masrafları araştırılmıştır. Bildiride avcıların sorunları 14, avcıların talep ve beklentileri ise 13 başlık altında toplanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Avcılık, Avcı Profili, Avcı Sorunları, Av ve Yaban Hayatı Yönetimi, Balıkesir.