ŞAFAK, İ., 2006, Ege Bölgesinde Av ve Yaban Hayatı Yönetimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 1. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu (1–4 Kasım 2006), KTU Orman Fakültesi, s:66-73, Trabzon.

 

MAKALENİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Ege Bölgesinde Av ve Yaban Hayatı Yönetimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

 

Türkiye, av ve yaban hayatı kaynakları açısından gerek tür çeşitliliği gerekse habitatında barındırabileceği miktar bakımından oldukça önemli bir potansiyele sahip bulunmaktadır. Ancak bu potansiyel yabanıl ekosistemlerin ve habitatların tahrip edilmesi, yok edilmesi veya yanlış yönetilmesi gibi nedenlerle tehlikeye girmiştir.

Türkiye genelinde olduğu gibi Ege Bölgesi’nde de av ve yaban hayatı, insan etkinlikleri sonucunda değişmeye devam etmektedir. Bu nedenle Ege Bölgesi’ndeki av ve yaban hayatı varlığını tehdit eden unsurların saptanması gerekmektedir. Bu amaçla 1999-2005 yılları arasında arazi çalışmaları gerçekleştirilmiş, av ve yaban hayatı toplantılarına katılınmıştır. Ayrıca konuyla ilgili literatür taraması da yapılmıştır.

Ege Bölgesi av ve yaban hayatı yönetimini kapsayan bu çalışmada; Ege Bölgesi  avcı profili, av ve yaban hayatı yönetimindeki öncelikli sorunlar açıklanmış ve söz konusu sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Av ve yaban hayatı yönetimi, Ege Bölgesi, Avcılık