ŞAFAK, İ. 2004: Türkiye`deki Avlak İşletmelerinin Pazarlama Etkinliği Açısından Değerlendirilmesi. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri: B, Cilt:54, Sayı:2, Sayfa:115–127 İstanbul.

 

MAKALENİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Türkiye`deki Avlak İşletmelerinin Pazarlama Etkinliği Açısından Değerlendirilmesi

 

Türkiye av ve yaban hayatı kaynakları bakımından oldukça büyük bir potansiyele sahip olmakla birlikte, bu kaynakların yönetiminde ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Bu sıkıntılardan bazıları üretilen av ve yaban hayatı kaynaklarının pazarlama aşamasında karşımıza çıkmaktadır. Türkiye`deki devlet avlakları ile özel avlakların pazarlama etkinliklerinin değerlendirildiği bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır.

 

Birinci bölümde avlak kavramı ve Türkiye`deki avlak biçimleri üzerinde durulmuştur.  İkinci bölümde pazarlama karmasını oluşturan mamul, fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurma değişkenleri itibariyle avlak işletmelerinin mevcut durumu ve eksiklikleri hem devlet avlakları hem de özel avlaklar açısından ayrı ayrı incelenmiştir.  Üçüncü bölümde avlaklarda ürünlerin pazarlanmasında sıkıntılar yaşanmaması için yapılması ve önem verilmesi gereken bazı hususlar açıklanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Avlak, Av ve Yaban Hayatı, Pazarlama