ŞAFAK, İ., 2009, Avcı Derneklerine Üye Avcıların Kültürel Özellikleri (İzmir İli Örneği). Acta Turcica Hakemli Çevirimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, s:327-344.

 

MAKALENİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Avcı Derneklerine Üye Avcıların Kültürel Özellikleri (İzmir İli Örneği)

 

 Av ve yaban hayatı kaynağını yönetenlerin ve kaynağı kullanan avcıların sorunlarının her birini önemsemek ve uygun çözüm yollarını planlamak gerekmektedir. Av ve yaban hayatı yönetimindeki sorunların temelinde planlama, örgütleme, eşgüdüm ve haberleşme vb. eksikliklerin bulunduğu bilinmekte ancak, sorunların kültürle olan ilişkisi önemsenmemektedir. Diğer bir ifadeyle, avcıların kültürel niteliklerini saptamaya yönelik araştırmalara kaynak yönetimi açısından gereksinim bulunmaktadır. Araştırma İzmir ilindeki avcı dernekleri ve bu derneklere kayıtlı avcıları kapsamaktadır. Sonuçlar 26 avcı derneğinde, 96 avcı ile yüz yüze gerçekleştirilen anket verilerine dayanmaktadır.

 

Av ve yaban hayatı yönetimindeki sorunların çoğu, insan yapısını ve kültürel hassasiyet alanlarını tanımamaktan kaynaklanmaktadır. Çalışmada, İzmir ilindeki avcıların kültürünü oluşturan değerler, liderler ve kahramanlar, törenler ve simgeler, öykü ve efsaneler, dil, örfler, normlar ve örgütsel sosyalleşme kapsamında ele alınmıştır. Avcıları eğitmede, ödüllendirmede, cezalandırmada, huzurlu ve mutlu kılabilmede, etkin yönetmede kültürel özelliklerin yani, zihinsel ve ruhsal yapının payı büyüktür. Bu unsurların ve bunları etkileyen faktörlerin bilinmesinin av ve yaban hayatı yönetimindeki önemi çalışmada vurgulanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Avcılık, Avcı Kültürü, Av ve Yaban Hayatı Yönetimi