Hızal, E., Şafak,İ., Okan, T., Keçecioğlu, T., Işık, C., Acar, S. 2013.Avcı Eğitimi ve Sorunları. 2023’e Doğru 2. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu (31 Ekim-03 Kasım2013), Antalya. s:609-627.

 

MAKALENİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

AVCILIK EĞİTİMİ VE SORUNLARI

Doğal hayatın dengesi içinde eski dönemlerde zorunlu olarak bulunması gereken avcılar, günümüzde farklı değerlendirmelere tabi tutulmaktadır. Avcıların yaban hayvanlarının korunması ve devamlılığının sağlanması konusundaki duyarlılığını arttırmak, bilinçsiz ve aşırı avlanmayı engellemek amacıyla 2001 yılından itibaren avcılık eğitim kursları düzenlenmeye başlanmıştır. Nitekim 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nda avcılık eğitimlerine yönelik belge, avcılık belgesi almanın bir ön koşulu olarak görülmüştür.

Araştırmada, avcılık eğitimine yönelik değerlendirmelere işaret edilmekte, avcıların doğal hayatın korunması ve geliştirilmesi sürecinde hangi bilgilerle donatılması ve ne yolla farkındalık kazandırılması konusu üzerine odaklanılmaktadır. Bu kapsamda, Balıkesir, Bursa ve İstanbul illerinde avcı derneklerine üye olan 385 avcı ile görüşülmüştür. Avcılara uygulanan anket yardımıyla, ders konuları, eğitiminin süresi, eğitmenlerin niteliği, eğitim kapsamındaki sorun ve öneriler tespit edilmiştir. Avcıları konuya verdikleri önem düzeyini belirlemek amacıyla bazı sorularda Dokuz Dereceli Likert Ölçeğinden yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Avcılık eğitimi, av ve yaban hayatı yönetimi, Balıkesir, Bursa, İstanbul