Şafak, İ., Gül, A.U. 2011. Ege Bölgesi Orman İşletmeleri’ndeki Orman Mühendisi Dağılımının Atkinson Endeksi ile Değerlendirilmesi. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Cilt:12, s:110-114.

 

MAKALENİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

EGE BÖLGESİ ORMAN İŞLETMELERİ’NDEKİ ORMAN MÜHENDİSİ DAĞILIMININ ATKİNSON ENDEKSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu çalışmada Denizli, İzmir ve Muğla Orman Bölge Müdürlükleri’ne bağlı olarak faaliyet gösteren 26 Orman İşletmesi’nde görev yapan orman mühendislerinin dağılımından kaynaklanan sosyal fayda kaybı değerlendirilmiştir. Bu amaçla, orman işletmelerinin toplam alan, orman alanı, servet, eta, odun üretimi, yangın, silvikültür, gider ve brüt satış ile orman mühendisi sayısını dikkate alan çeşitli Atkinson endeksleri hesaplanmıştır. Orman işletmelerinde çalışan orman mühendislerinin 2007 yılı dağılımından kaynaklanan sosyal fayda kaybını gösteren bu değerler, 0,091-0,248 arasında değişmiştir. Böylece; Ege Bölgesi Orman İşletmeleri’nde görev yapan 302 orman mühendisinin 227 ile 275 arasında hissedilmesi sonucu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Atkinson endeksi, orman işletmesi, Ege Bölgesi, ormancılık politikası.