Şafak, İ., 2012. Türkiye’de Kocayemiş (Arbutus unedo)’in Üretim ve Pazarlama Olanaklarının Araştırılması. TİM Gıda Ar-Ge Proje Pazarı (II. International Food R&D Brokerage Event), 29 Mayıs 2012, İzmir, p:223

 

MAKALENİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

TÜRKİYE’DE KOCAYEMİŞ (Arbutus unedo)’İN ÜRETİM VE PAZARLAMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

 

Projenin Amacı:

Araştırma projesinde, mamul, fiyat, tutundurma ve dağıtım değişkenleri açısından kocayemişe yönelik pazar araştırmasının yapılması amaçlanmaktadır.

Giriş:

Yoğun rekabet ortamında artık işletmeler, müşterilerin taleplerine uygun ürün ve hizmetleri, pazara sunmak durumundadırlar. Bunun içinde hem ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine hem de hedef kitlenin gereksinimlerinin ve özelliklerinin doğru olarak saptanmasına yönelik araştırmalar, işletmelerin pazarlama stratejilerini etkin biçimde oluşturması açısından önemlidir.

İşletmeler, mevcut mamullerin mal karması içerisinden ne zaman çıkarılacağı ve yeni mamullerin mal karmasına alınıp alınmayacağı konularında daha etkin karar almak durumundadırlar. Bu nedenle, pazar araştırması ile toplanan bilgiler, işletmenin dağıtım, tutundurma, fiyatlandırma ve diğer pazarlama politikalarının etkin ve esnek bir biçimde oluşturulmasını sağlamaktadır. Böylece işletmeler, ürün ve hizmetlerine yönelik talep düzeyini ve ürün ve hizmetlerinin hedef pazarda elde edeceği başarıyı öngörebilmektedirler.

Kocayemiş (Arbutus unedo), fundagiller (Ericaceae) familyasından meyveleri yenen bir çalı türüdür. Dünyada strawberry tree yani çilek ağacı olarak anılmaktadır. Ülkemizde ise kocayemiş veya dağ çileği adıyla bilinmektedir. Türkiye'de Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgesindeki makilerle birlikte bulunur. 5-10 metre boylarında olmasına karşın nadir de olsa 15 metreye ulaşan türlerine rastlanmaktadır. Meyveleri küre biçiminde, etli, 1-2 cm çapında, yüzeyi pürtüklü, önceleri yeşilimsi, olgunlukta ateş kırmızısı veya portakal rengindedir. Meyveler, Kasım-Aralık aylarında olgunlaşmaktadır.  

Kocayemişin meyvesi gıda ve farmakoloji alanında bir niş ürün olarak yerini almıştır. Kocayemiş, zengin bir antioksidan, vitamin C, vitamin E ve karoten içeriğe sahiptir. Kocayemiş meyveleri taze olarak da yenilmesine rağmen, genellikle; reçel, marmelat, jöle, parfüm, likör ve çeşitli içeceklerin yapımında ve ilaç sanayinde kullanılabilmektedir. Bu nedenle sağlığı destekleyen önemli bir besindir. Halk arasında antiseptik, idrar söktürücü ve müshil olarak kullanılmaktadır. Yapraklarının, kanamayı durdurucu, İdrar yolları için antiseptik, yüksek tansiyon ve diyabet gibi konularda faydalı olduğu bilinmektedir. Günümüzde kocayemişin biyolojik özellikleri ve insan hastalıklarına faydaları konusunda devam eden birçok araştırma bulunmaktadır.

 Projenin Yöntemi:Araştırma projesinde, kocayemiş için pazar araştırmasının yapılması planlanmıştır. Buna göre, mamul, fiyat, tutundurma ve dağıtım değişkenleri açısından kocayemişe yönelik pazar araştırılacaktır. Böylece, son tüketiciler, ihracatçı firmalar, gıda ile ilgili işletmeler (içecek, reçel ve marmelat işletmeleri, yaş ve kuru pasta işletmeleri vb.) ile ilaç endüstrisindeki işletmelerin ürüne yönelik talep ve beklentiler saptanacaktır.

Kocayemişe yönelik talep ve beklentilerin saptanması amacıyla ilgi ve çıkar gruplarıyla bilgi ve anket formlarından yararlanılacaktır.

 Projenin Sonucu:Proje sonuç raporunda, kocayemiş ile ilgili olabilecek ilgi gruplarının talep ve beklentilerine yönelik değerlendirmeler yapılacaktır. Bu değerlendirmeler sonucunda, kocayemişin işletmeler açısından yeni ürün olarak pazarlama karması içine hangi koşullarda alınacağına yönelik saptamalarda bulunulacaktır.