Şafak,İ., Okan, T. 2013. Ormancılık Araştırma Enstitüleri ile Üniversiteler Arasındaki İşbirliğini Kurumsallaştırma Olanak ve Fırsatları, 1857’den Günümüze Ormancılık Eğitim-Öğretim Çalıştayı, İÜ Orman Fakültesi, 18-19 Kasım 2013, İstanbul, 17s.

 

MAKALENİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ İLE ÜNİVERSİTELER ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİNİ KURUMSALLAŞTIRMA OLANAKLARI VE ELDE EDİLECEK KAZANIMLAR

Bildiride, ormancılık araştırma enstitüleri ile üniversiteler arasındaki araştırma faaliyetlerine yönelik işbirliğinin kurumsal düzeyde tanımlanması ve bu konudaki kapasite gelişiminin taraflara sağlayacağı kazanımlar üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda, ormancılık araştırma enstitülerinin mevcut durumunu ortaya koymak amacıyla öncelikle durum analizi yapılmıştır. Buna göre, ormancılık araştırma enstitüleri için 20 adet üstünlük, 14 adet fırsat, 31 adet zayıflık ve 9 adet tehdit saptanmıştır. Daha sonra, durum analizinden yararlanarak işbirliğini kurumsallaştıracak ve sürdürülebilir kılacak öneriler geliştirilmiş, işbirliğinden elde edilecek kazanımlar sıralanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Orman Fakültesi, Üniversite, Araştırma Personeli