Şafak, İ., Parlak, S. 2009. Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Araştırma Personeli İçin Performans Ölçütleri. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 1. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı 2009, Özel Sayı, ISSN:1302-0943, Cilt:1, s:9-18.

 

MAKALENİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

ORMANCILIK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA PERSONELİ İÇİN PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ

Bildiride, ar-ge istihdam politikası içinde önemli bir yeri olan araştırma personelinin performansının değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütlerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Buna göre, performans değerlendirmesinde kullanılabilecek 56 adet ölçüt belirlenmiştir. Bu ölçütler i) eğitim-öğretim, ii) yayınlar, iii) araştırma projeleri, iv) bilimsel görevler, v) bilimsel atıflar, vi) bilimsel ödüller ve burslar ile vii) kurumsal tanıtım olmak üzere yedi grupta toplanmıştır.

 Geliştirilen performans ölçütleri ormancılık araştırma müdürlüklerinin görev, sorumluluk ve hedefleri açısından birçok konuyu değerlendirmeye alabilmesi ve sağlıklı bir istihdam politikasının oluşturulması açısından önem taşımaktadır. Ayrıca, geliştirilen ölçütler, araştırma personelinin terfi ve atamalarına, etkin çalışılıp çalışmadığının değerlendirilmesine, motivasyon, teşvik ve eğitim gereksinimlerinin saptanmasına yardımcı olması açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Ormancılık araştırma personeli, performans ölçütleri