Başar, H., Şafak, İ. 2008, Ormancılık Kurumları Ağ Sayfalarına İlişkin Bir İnceleme, Orman Mühendisleri Odası Dergisi, Yıl:45, Sayı:1-2-3, Ankara, s:29-34.

 

MAKALENİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

ORMANCILIK KURUMLARI AĞ SAYFALARINA İLİŞKİN

BİR İNCELEME

Bu araştırma ile ormancılıkla ilgili kurumların web siteleri aracılığı ile kendilerini nasıl tanımladıkları ve kurum kimliklerini hedef kitleye nasıl sundukları incelenmiştir. Çalışmada öncelikle web siteleri için kurumlar ile hedef kitleleri arasındaki iletişimi etkileme biçim ve derecesi ile içerik ve tasarım özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla bazı kriterler oluşturulmuştur. Belirlenen kriterler çerçevesinde bazı ormancılık kurumlarının web sitelerine yönelik bir analiz gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ormancılık kurumları, sivil toplum, kamu ve araştırma kuruluşları olmak üzere 3 grupta ele alınmıştır.

Web sitelerinin kurumsal iletişimde tercih edilmesinin en önemli nedenleri iki yönlü, hızlı ve geniş katılımlı bir iletişime olanak tanımasıdır. Bu amaçla hazırlanan web siteleri kuruluşun amacına bağlı olarak farklı önceliklere sahip olabilmekte, bu durum web sitelerinin özelliklerine de yansımaktadır. Bu çalışmada da farklı yapısal özellikler gösteren sivil toplum, kamu, araştırma kuruluşlarının web sitelerine bu farklılığın belli ölçülerde yansıdığı görülmektedir. Hedef kitle ile iş birliği sağlamaya yönelik bölümler sivil toplum kuruluşlarında, kamu ve araştırma kuruluşlarına göre daha fazla yer almıştır. Kamu kuruluşlarının sitelerinde, mevzuata dair belgeler önemli ölçüde yer almakta, diğerlerine göre daha fazla indirilebilir belge içermektedir. Uzmanlık alanlarının öne çıktığı araştırma kuruluşlarının sitelerinde ise çalışanlara ve çalışmalarına erişim imkanlarının diğer iki gruptan daha ayrıntılı yer aldığı görülmektedir. Bu nedenle web sitelerini dahil oldukları gruplar içerisinde değerlendirmek daha anlamlı olacaktır.

Kurumsal web siteleri, ziyaretçilerin beklentilerini karşıladıkları oranda hedef kitle ile iletişimin güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Bu nedenle fonksiyon ve sunum özellikleri bakımından yüksek puan almış web sitelerinin sayfa sıralaması değerinin de yüksek olacağı beklenebilir. Ancak bu çalışmada böyle bir ilişkinin geçerli olmadığı görülmektedir. Nitekim değerlendirme sonucunda 28 puan alan Çevre ve Orman Bakanlığı web sitesinin sayfa sıralaması değeri 6’dır. Buna karşılık 34 puan alan Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı web sitesinin sayfa sıralaması değeri ise 3’tür. Bu durum ormancılık kurumlarının web sitelerinin izlenme sıklığında fonksiyon ve sunum özelliklerinden çok kamuoyundaki tanınırlık düzeyinin, işlevselliğinin, hedef kitle genişliğinin, üye veya personel sayısının da etkili olduğunu düşündürmektedir.