Şafak, İ., Okan, T. 2011. Orman Mühendislerinin Performanslarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uygulama. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Cilt:12, Sayı:1, s:35-48.

 

MAKALENİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Orman Mühendislerinin Performanslarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uygulama

 

Orman işletmelerinde teknik personelin performansını değerlendirme süreci diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi sicil raporu temel alınarak işlemektedir. Ormancılığın kendine özgü koşulları düşünüldüğünde yeni yaklaşımların ortaya konulması ve uygulamaya aktarılması gerekmektedir. Bu bağlamda, Devlet Orman İşletmelerinin yönetim kadrolarını oluşturan idarecilerin modern yönetim tekniklerinden yararlanmaları gerekliliği kaçınılmazdır. Bu doğrultuda makalede, orman mühendislerinin performans düzeyini hesaplamak amacıyla Ranking Tekniği ve Doğrusal Kombinasyon Tekniği’nden yararlanılmıştır. Bu amaçla geliştirilen 44 maddeden oluşan bir ölçüt setinden faydalanılmıştır. Araştırma, Denizli Orman İşletme Müdürlüğünde görevli 8 orman mühendisinin 2010 yılındaki performansları dikkate alınarak uygulamaya konulmuştur. Çalışma sonucunda Orman mühendisleri performansları itibariyle bir sıralama elde edilmiştir.


Anahtar Kelimeler: Orman Mühendisi, Performans Değerlendirme, Ranking Tekniği, Doğrusal Kombinasyon Tekniği.