Orman İşletmeciliği ve Ekonomi Konusundaki Yayınlar 

 

Yazar Başlık
Geray ve ark.

İzmir İlinde Orman Kaynaklarına İlişkin İşlev Önceliklerinin Belirlenmesi

İsmail Şafak Ege Bölgesi Orman Mühendisi Profili
İsmail Şafak

Orman İşletmelerinin Etkinlik Düzeylerinin Klasik ve Bulanık Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi (Denizli, İzmir ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Örneği)

İsmail Şafak

Doğrulayıcı Faktör Analizi ile Orman Mühendisleri için Performans Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi

Şafak ve Okan Ormancılık Örgütünde Performans Değerlendirme Kriterleri: Orman İşletme Müdürlüğü Örneği
Şafak ve Okan Orman Mühendislerinin Performanslarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uygulama
Şafak ve Gül Ege Bölgesi Orman İşletmeleri’ndeki Orman Mühendisi Dağılımının Atkinson Endeksi ile Değerlendirilmesi
İsmail Şafak Bulanık Mantık ve Ormancılıkta Uygulama Alanları
Şafak ve Parlak Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Araştırma Personeli İçin Performans Ölçütleri
İsmail Şafak Orman Mühendisleri Açısından Ege Bölgesi’ndeki Önemli Orman İşlevleri
Başar ve Şafak Ormancılık Kurumları Ağ Sayfalarına İlişkin Bir Uygulama
Kiracıoğlu ve ark. Doğa Yürüyüşü Güzergâhlarının İncelenmesi (Ovacık – Sinancılar Örneği)
Şafak ve Parlak Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Araştırma Personeli İçin Performans Değerlendirme Ölçütleri
Geray ve ark. İzmir İlindeki Ormanların Fonksiyonlarına Yönelik Talep ve Beklentiler
Şafak ve Okan Ormancılık Araştırma Enstitüleri ile Üniversiteler Arasındaki İşbirliğini Kurumsallaştırma Olanak ve Fırsatları
Şafak ve ark. Orman İşletme Şefliklerinin Etkinliklerinin Bulanık Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi
Şafak ve Gül Orman Mühendislerinin Orman İşlevlerine ve Ormancılık Faaliyetlerine Verdikleri Önem Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Gül ve ark. Kent Rekreasyon Alanının Tamsayılı Doğrusal Programlama ile Planlanması (İzmir Çiçekliköy Örneği)