Av ve Yaban Hayatı

Av ve yaban hayatı kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, gelecek kuşakların da, en az, bugünküler kadar av ve yaban hayatı hizmetlerinden yararlanabileceği bir düzenlemeyi zorunlu kılmaktadır.

Av ve yaban hayvanları yaşamlarını doğal olarak sürdürebilmek için yabanıl ekosistemlere veya yabanıl alanlara gereksinim duymaktadırlar. Dolayısıyla yabanıl ekosistemlerin ve habitatların bozulması veya yok edilmesi durumunda türlerin varlığı tehlikeye girebilmekte yahut türlerin yaşamları sona erebilmektedir.

Türkiye`de av ve yaban hayatı kaynaklarının korunması, yetiştirilmesi ve yönetimi konularındaki düzenlemeler ilk olarak 1937 tarihli 3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile oluşturulmuştur.

Mevcut 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu  ile v ve yaban hayatı kaynaklarının yönetiminde sürdürülebilirlik ve katılımcılık ilkeleri esas alınmış, uluslararası sözleşmelere ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum hedeflenmiştir.  

Avcılık belgesi ve avlanma hakkının birbirinden ayrılması, bedelli avcılık, zorunlu avcı eğitimi,  avcıların yönetimine katılımı ve denetimi, avcının avcıyı kontrolü 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun temel öğeleridir.

 

Av ve Yaban Hayatı Konusundaki Yayınlar

 

Yazar Başlık

 İsmail Şafak

Özel Avlakların Sağlayabileceği Faydalar ve Karşılaştığı Darboğazların Sosyo-Ekonomik Açıdan Çözümlenmesi

 İsmail Şafak

Avlak İşletmelerinin Bazı Faydaları

 İsmail Şafak

Türkiye`deki Av Turizmi Uygulamalarının Özel Avlak İşletmelerine Etkileri

 İsmail Şafak

Sülün ve Kekliklerin Salınması ve Avlanılması

 İsmail Şafak

Türkiye`deki Avlak İşletmelerinin Pazarlama Etkinliği Açısından Değerlendirilmesi

 İsmail Şafak

4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun Getirdikleri

 İsmail Şafak

Örnek Avlakların Özel Avlak İşletmeleri İçin Önemi

 Ay ve ark.

Ege Bölgesinde Avlanma Kartı Olan Avcıların Profilinin Belirlenmesi

 İsmail Şafak

Avcılıkta Çatışma Yönetimi (İzmir İli Örneği)

 İsmail Şafak

Av ve Yaban Hayatı Yönetiminde Avcıların Kültürel Özellikleri

 İsmail Şafak

Ege Bölgesinde Av ve Yaban Hayatı Yönetimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

 İsmail Şafak

Av ve Yaban Hayatı Yönetiminde Çatışmalar (Sektördeki Taraflar, Sorunları ve Sonuçları)

 İsmail Şafak

Avcı Derneklerine Üye Avcıların Kültürel Özellikleri (İzmir İli Örneği)

 Şafak ve ark.

Ege Bölgesinde Av ve Yaban Hayatı Yönetimindeki Sorunlar ve Manisa İli Avcı Profili

 İsmail Şafak

Türkiye’de Av ve Yaban Hayatı Yönetiminde Çatışmaların Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi

 Şafak ve ark.

Avcı Derneklerinin Amaçları ve Faaliyetleri

 Okan ve ark.

Sulak Alan Avcılarının Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Açıdan İrdelenmesi (Bursa İli Örneği)

 Hızal ve ark.

Avcılık Eğitimi ve Sorunları

 İsmail Şafak

Köy Avlağı Modeli Kapsamında Sülün ve Keklik Yetiştiriciliği

 Şafak ve ark.

Balıkesir İlindeki Avcıların Profili ve Av ve Yaban Hayatına Yönelik Sorunları

 Şafak ve ark.

Av ve Yaban Hayatı Yönetiminde Avcıların Kültürel Özelliklerinin Belirlenmesi (İstanbul İli Örneği)

Şafak ve Başar

Avcı Davranışını Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi

Şafak ve Başar

Avcı Derneklerinin Amaçlarını Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi